Gekon Bibronův (Pachydactylus bibroni)

 

Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Čeleď: Gekonovití (Gekkonidae)
Druh: Gekon Bibronův (Pachydactylus bibroni)
Výskyt: Celá jižní Afrika
Velikost: Délka těla: 20cm
Rozmnožování: 2 vejce 3x ročně. Inkubace 60dnů
Potrava: Hmyz, larvy

Náleží do čeledi gekonovití (Gekkonidae). Zástupci této čeledě mají srostlá oční víčka. Ta jsou průhledná a kryjí oko. Prsty končetin jim umožňují přisát se k podkladu. Tento druh se vyskytuje v celé jižní Africe, kde obývá různé nepříliš vlhké biotopy. Žije ve skalních štěrbinách, pod kůrou stromů, ale také v lidských obydlích a v termitištích. Jedná se o ještěry s noční aktivitou, kteří tráví den obvykle v úkrytu, ale mohou se i vyhřívat nebo lovit. Živí se hmyzem a jeho larvami. V době rozmnožování začne samička hrabat již několik dní před snůškou. Klade většinou 2 vejce s křehkou vápnitou skořápkou. Mláďata se líhnou za 60 dní. Dospělý jedinec měří kolem 20 cm.

 

Způsob života Gekona Bibronového: Obývá různé nepříliš vlhké biotopy. Žije ve skalních štěrbinách, pod kůrou stromů, ale také v lidských obydlích a v termitištích. Den obvykle tráví v úkrytu.
 

Způsob obživy Gekona Bibronového:Živí se hmyzem a jeho larvami.
 

Chov Gekona Bibronového:Chováme je v páru v teráriu o rozměrech 40 x 40 x 40cm. Jako substrát použijeme směs písku a zahradnické zeminy, na který umístíme silnější větve ke šplhání. Ve dne terárium vyhříváme na 30°C, v noci nevadí ani pokles na 15°C. Rosíme večer, spíše mírně.
 

Rozmnožování Gekona Bibronového:Samička začne hrabat již několik dní před snůškou. Klade většinou 2 vejce s křehkou vápnitou skořápkou, které inkubujeme ve vermikulitu při teplotě kolísající mezi 27°C ve dne a 20°C v noci. Mláďata se líhnou za 60 dní.